امروز جمعه 24 آذر 1396 شما در دوست پارسی هستید

دانلود آهنگ جدید علیرضا آذر و امیر عباس گلاب به نام اتاق - دوست پارسی

پخش آنلاین موسیقی

دانلود آهنگ جدید علیرضا آذر و امیر عباس گلاب به نام اتاق

| آهنگ جدید علیرضا آذر و امیر عباس گلاب به نام اتاق با ۲ کیفیت + پخش آنلاین |

دانلود آهنگ جدید علیرضا آذر و امیر عباس گلاب به نام اتاق

:: متن ترانه ::

نقش یک مر مرده در فالت
توی فنجونت مانده بر میزم
خط بکش دور مرد دیگر را
قهوا ات را دوباره می ریزم
زندگی از دروغ تا سوگند
خسته از زیر و روی روی ِ در رو
زیر صورت هزار ها صورت
خسته از چهره های تو در تو
چشم بستی به تخت طاووسم
در اتاقی که شاه من بودم
مرد تاوان اشتباهت باش
آخرین اشتباه من بودم
چشم وا کردم از تو بنویسم
لای در باز و باد می آمد
از مسیری که رفته بودی داشت
موجی از انجماد می آمد
مفت هم بوسه ام نمی ارزد
وای از این عشق های دوزاری
هی فرار از تو سوی خود رفتن
آخ از این مردهای اجباری
مثل ماهی معلق از قلاب
زیر بار الاغ ها مردن
بر چلیپای تخت ها مصلوب
با خودت در اتاق ها مردن
زندگی از دروغ تا سوگند
خسته از زیر و روی ِ رو در رو
زیر صورت هزار ها صورت
خسته از چهره های تو در تو
بی گناه ، از شکنجه ها زخمی
پشت هم اتهام ها خوردن
هق هق از درد و الکن از گفتن
انتهای کلام را خوردن
غرقه در موج های پیش آمد
گوشه ی گوش های دور از من
پشت سکان خدا نشست اما
باز هم ناخدا پرستیدن
دل به دریای هرچه بادا باد
قایقم را به باد ها دادم
ناگریز از گریز از ماندن
توی شیب مسیر افتادن
بادبان پاره عرشه بی سکان
قایقم رفت و قبل ساحل مرد
پیکرش داشت وقت جان کندن
روی گل ها تلو تلو می خورد
دستم از هر چه هست کوتاه است
از جهان قایقی به گل دارم
بشنو ای شاه گوش ماهی ها
دل اگر نیست دردو دل دارم
چشم وا کردم از تو بنویسم
لای در باز و باد می آمد
از مسیری که رفته بودی داشت
موجی از انجماد می آمد
با زبان با نگاه با رفتن
زخم جز زخم های کاری نیست
پای اگر بود پای رفتن بود
دست اگر هست دست یاری نیست
از کمرگاه چله ها رفتند
از پی تیرها نباید گشت
چشم بردار علیرضا بس کن
از کمان رفته بر نخواهد گشت
آسمان هیچ سربلندی بود
از صعودی که نیست افتادم
لااقل با تو بال واکردم
زندگی را اگر هدر دادم
استخوان وفا به دندانم
زوزه از سوز ، مثل سگ مردن
زندگی چوب لای چرخم کرد
پشت پا پشت استخوان خوردم
لاشه ی باد کرده ای بودم
آمد از روبرو ولی نشناخت
صورتی را که دوستش می داشت
چهره گرداند و تف زمین انداخت
این منم مرد تا همین دیروز
مرد پا بند ِ آرزوهایت
مرد یک عمر کودکی کردن
لابلای بلند موهایت
خاطرت هست روزگارم را؟
جایگاه مقدسی بودم
وزن یک عشق روی دوشم بود
من برای خودم کسی بودم
من برای خودم کسی هستم
دور و بر خرده عشق هم کم نیست
آنکه دل از تو برد هر کس هست
بند انگشت کوچکم هم نیست
میشد از ورد های کولی ها
با دعا و قسم طلسمت کرد
میشد آن سیب سرخ جادو را
از تو پنهان و با تو قسمت کرد
میشد از خود بگیرمت اما
زور بازو به دست هایم نیست
میشد از رفتنت گذشت اما
جان در اندازه های پایم نیست
زندگی سرد بود اما خب
خانه و سقف و سایه ای هم بود
گهگداری نوشته ای چیزی
از قلم دستمالی هم بود
زندگی سرد بود اما عشق
می توانست کارگر باشد
می توان قطب را جهنم کرد
پای دل در میان اگر باشد
خواب دیدم شعر و شاعر را
هر دورا در عذاب می خواهی
از تعابیر خواب ها پیداست
خانه ام را خراب می خواهی
خانه ام را خراب می خواهی ؟
دست در دست دیگری برگرد
دست در دست دیگری برگرد
خانه ام را خراب خواهی کرد
دیگری را به دل چه می خواهی
از چنین مرد زیر آواری
رد شو از این درخت افتاده
می توانی که دست برداری
لحن آن بوسه های ناکرده ست
بیت ها را جدا جدا کرده ست
گفته بودی همیشه خواهی ماند
سنگ بارید شیشه خواهی ماند
گفته بودی ترک نخواهی خورد
دین و دل از کسی نخواهی برد
گفته بودی عروس فردایی
با جهانم کنار می آیی
گفته بودی دچار خواهم بود
مرد این روزگار باید بود
گفته بودی بهار در راه است
ماه باران سوار در راه است
گفته بودی ولی نشد اینگار
دست از این کودکانه ها بردار
گفته بودم نفاق می افتد
اتفاق اتفاق می افتد
گفته بودم شکست خواهم خورد
از تو هم ضرب شصت خواهم خورد
گفته بودم در اوج ویرانی
از من و خانه رو بگردانی
هرچه بود و نبود خواهد مرد
مرد این قصه زود خواهد مرد
ماجرا زخم و داستان ها درد
نازنین پیچ قصه را برگرد
نازنین قصه ها خطر دارد
نقش ها نقشه زیر سر دارند
نازنین راه و چاه را گفتم
آخر اشتباه را گفتم
گفتم اما عقب عقب رفتی
شب شنیدی و نیمه شب رفتی
دیدی آخر نفاق هم افتاد
اتفاق از اتاق هم افتاد
از اتاقی که باز تنها ماند
پر کشیدی و لای در وا ماند
چشم واکردم از تو بنویسم
لای در باز و باد می آمد
از مسیری که رفته بودی داشت
موجی از انجماد می آمد
با دعاهای پشت در پشتم
باید این درد مختصر میشد
حرف ها را به کوه می گفتم
قلبش از موم نرم تر میشد
بین این ماه های هرجایی
ماه من در محاق می افتد
قصه در خانه پیش می آید
اتفاق از اتاق می افتد
در اتاقی که پیش از این ها
در سرت فکر رفتن داشت
در اتاقی که روی کاشی هاش
پشت پاهات آرزو می کاشت
لای دیوار ها چروکیدم
در نمایی کا تنگ تر میشد
هرچه این دوربین جلو می رفت
مرگ من هم قشنگ تر میشد
خارج از قسمتی که من باشم
در اتاقی که ضرب در مردم
نان از این سفره دور خواهد شد
ده طرف داس و یک طرف گندم
نقش یک مرد مرده در فالب
توی فنجان مانده برمیزم
خط بکش دور مرد دیگر را
قهوه ات را دوباره می ریزم
چشم بستی به تخت طاووسم
در اتاقی که شاه من بودم
مرد تاوان اشتباهت باش
آخرین اشتباه من بودم
درد سرهای ما تفاوت داشت
من سرم گرم پای بستن بود
نقشه ها می کشید چشمانت
چشم ها چشم دل شکستن بود
در نگاهت اتاق زندان است
این طرف سفره های اجباری
آن طرف تر بساط خود خوردن
هر طرف حکم دیگر آزاری
غوطه ور در سیاه شب بودن
صبح فردای آن چه را دیدن
در خیالم نرفته بر می گشت
هم تو را هم مرا نبخشیدن
جای پاهای خیس از حمام
تا اتاقی که رفتنت را رفت
یک قدم مانده بود تا برگرد
یک قدم مانده تا تنت را رفت
چشم وا کردم از تو بنویسم
لای در باز و باد می آمد
از مسیری که رفته بودی داشت
موجی از انجماد می آمد
رفته ای کوله پشتیت هم نیست
رفتی اما اتاق پابرجاست
گیرم از یاد هر دومان هم رفت
خاطرات چراغ پابرجاست
شاهدان حرف های پنهانند
آن چراغی که تا سحر می سوخت
گوش خود را به حرف ما میداد
چشم خود را به چشم ما می دوخت
لای در باز و سوز ی آمد
قلبم آتشفشانی از غم بود
عقده ها حس و حال طغیان داشت
کنج پاگرد یک تبر هم بود
زیر پلکم تگرک باران بود
در اتاقم هوا که ابری شد
رو به آیینه حرص ها خوردم
کینه ام سینه ی ستبری شد
رو به برفی سپید می رفتم
رد پاهات رو به خون می رفت
مثل گرگی که بوی آهو را
عطر موهات تا جنون می رفت
با نگاهی دقیق می گشتم
هی به دنبال جای پا بودم
ذهن هر آنچه بود را خواندم
لای جرز نشانه ها بودم
تا نگاهی به پشت سر کردم
پشت هر جای پا درختی بود
این درختان هویتم بودند
من ، تبر ، انتخاب سختی بود
ترسم از مرگ بیشتر میشد
تا تبر روی دوش چرخاندم
هر درختی که ضربه ای می خورد
زیر آوار درد می ماندم
توی هر برگ هم تو هم من بود
ساقه ها ساق پای ما بودند
آن تبر حکم قتل ما را داشت
این درختان بجای ما بودند

دانلود رایگان

کد پخش آنلاین این موزیک برای وبلاگ و سایت شما

کد زیر را کپی کنید سپس در قسمت مناسب وبلاگ یا سایت خود قرار دهید

کانال دوست پارسی در تلگرام