امروز دوشنبه 9 اسفند 1395 شما در دوست پارسی هستید

محلول شوره سر

پخش آنلاین موسیقی

راه های جلوگیری از شوره سر

راه های جلوگیری از شوره سر

راه های جلوگیری از شوره سر

پوست سر انسان پیوسته در حال نو شدن است به این معنی که همینطور که سلول های جدید در لایه زیرین سر ساخته می شوند، سلول های مرده می ریزند و سلول های نو جایگزین آنها میشوند . پس لایه اپیدرم  یا بَشَره یا پوست برونی پیوسته در حال جایگزینی است . سلول ها به بیرون رانده می شوند که در نهایت به مرگ آنها و جدا شدنشان منتهی می شود . در بیشتر افراد، این سلول های جدا شده از پوست آنقدر کوچک هستند که با چشم غیرمسلح اصلا قابل رؤیت نیستند اما عوامل خاصی فرایند تجدید لایه اپیدرم را تسریع می کنند، به خصوص در پوست سر انسان . تصور اکثر متخصصین بر این است که در افراد دارای شوره سر سلول های پوست ممکن است تنها ظرف ۲ الی ۷ روز به نهایت رشد رسیده و انداخته شوند، در مقایسه با افراد بدون شوره سر که این مدت در آنها حدوداً یک ماه است . مردن و جدا شدن حدود ۴۸۷،۰۰۰ سلول درسانتیمتر مربع پس از شستشوی سر میزانی طبیعی است. اما این میزان در آنان که گرفتار شوره سر هستند به صورت مزمن و یا حاد بسیار بالاست، میزانی بیش از ۸۰۰،۰۰۰ سلول در سانتیمتر مربع . این مسئله باعث می شود سلول های مرده در توده های بزرگ و چرب از سر جدا شوند . این توده های فلس مانند آنقدر بزرگ هستند که با چشم غیر مسلح نیز قابل رؤیت بوده و در واقع همان چیزهایی هستند که ما شوره سر می نامیم. اغلب در زمان وقوع این عارضه پوست سر دچار تورم، قرمزی و خوارش می شود . فلس های شوره زمانی بیشترین وضوح را دارند که بر روی سطوح تیره قرار می گیرند، مانند لباسها یا موهای تیره رنگ. نام علمی شوره سر «پیتی رایی سیس کاپیتیس»  بوده و از شایعترین عوارض پوستی است .